Паралельність прямих і площин. Урок 3: Наслідки з аксіом стереометрії

Цілі уроку: домогтися засвоєння наслідків з аксіом стереометрії; сформувати вміння застосовувати їх до розв'язування задач.


Виконання усних вправ


 Нова тема: "НАСЛІДКИ З АКСІОМ СТЕРЕОМЕТРІЇ"


Ілюстрації та приклади використання наслідків з аксіом стереометрії в повсякденному житті.

Перевіряючи,чи лежать кінці чотирьох ніжок стільця в одній площині, тесля користується двома нитками. Як він робить це?

Вправи

Розв’яжіть задачі:

1. Чи можна через точку перетину двох даних прямих провести третю пряму, яка б не лежала з ними в одній площині?

2. Скільки всього існує різних площин, які проходять через пряму і точку в просторі?

3. Через точку проведено чотири прямі, жодні три з яких не ле­жать в одній площині. Скільки різних площин можна провести через ці прямі, беручи їх попарно?

 
Пам'ятайте, що площину можна задати:
1) трьома точками, які не лежать на одній прямій;
2) прямою і точкою, яка не лежить на ній;
3) двома прямими, що перетинаються.

 Домашнє завдання: 
 
1. Завдання за підручником: с.160-161: вивчити аксіоми стереометрії та наслідки з аксіом стереометрії;  №№ 25-27, 31-34.
2. Додаткове завдання. Коло має спільну точку з кожною зі сторін чотирикутника. Чи можна стверджувати, що обидві ці фігури лежать в одній площині?